Meetbare progressie

Groei in grote bedrijven komt meestal door een performantere klantenbenadering en betere coaching. Maar beide kunnen alleen succesvol zijn als de structuur veranderingen accepteert. Vanuit onze ervaring weten we hoe een bedrijf werkt. We benaderen onze klanten dan ook als businesscoach. We zorgen voor directe coaching in het kader van het Key Account Management en voor “coach the manager-coach” trajecten voor het management. Onze coaching verloopt gestructureerd, progressiegericht en vraagt een persoonlijk engagement. We werken hierbij met een zacht confronterende aanpak en zorgen ervoor dat de coachees zich de veranderingen eigen maken. En dat werkt. Uit enquêtes, Net Promotor Score (NPS) en omzet blijkt dat we bedrijven en mensen sterker maken.

NewTone gaat voor progressiegericht coachen en duurzame groei.

COACHING EXCELLENCE

“Coach the manager-coach” Managers staan er vaak alleen voor in het performant begeleiden van hun team. Van hen wordt verwacht dat ze hun medewerkers optimaal coachen. NewTone zorgt ervoor dat ze die coachende rol ten volle kunnen opnemen zodat het team beter gewapend de bedrijfsdoelstellingen kan realiseren.

Meer weten >

CUSTOMER EXCELLENCE

Een klantenrelatie is nooit verworven. Deze vraagt een voortdurende aandacht en haar duurzaamheid hangt af van onze vaardigheid en welwillendheid de signalen van de klant op te vangen. Via klanteninterviews en individuele coaching van de key account managers zorgen we voor een performantere klantenbenadering en een betere Sales performance. We werken progressiegericht en vanuit de praktijk naar een meetbaar resultaat.

Meer weten >

BUSINESS CONSULTING

Groei is pas duurzaam als de processen in sales en operations klantgericht beheerd worden en zowel het prospect- als het account management performant zijn. We bekijken zowel de verkoopcyclus als de manier van verkopen en beheren met als doel het optimaliseren van het geheel.

Meer weten >

WAAROM NEWTONE

BUSINESSCOACH

We komen uit de business, hebben de praktijk gezien en meegemaakt. We weten hoe een bedrijf werkt en wat er nodig is om verandering te faciliteren. We kunnen ondersteunen in drie talen (NL, F, ENG).

PROGRESSIEGERICHT

We kiezen voor progressiegericht werken: in kleine stappen, consequent naar een gewenste situatie toewerken.

GESTRUCTUREERD

We volgen een methodologie. Het parcours is niet volledig vrijblijvend. Er is een duidelijk traject en een doel, een performance plan.

ZACHT CONFRONTEREND

Veranderen is niet makkelijk. Soms moeten we op confronterende wijze aantonen dat het anders kan en moet om de coachee te helpen in zijn persoonlijke groei.

WIJ WERKEN VOOR