Wie zijn wij?

CHRISTIAN CASIER

Het behartigen van het belang van de klant door oplossingen voor zijn behoeften aan te dragen vormt de rode draad in de professionele carrière van Christian.

Na zijn masteropleiding in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit in Leuven (1982) heeft Christian zijn kennis in de praktijk omgezet als verkoper, verkoopsmanager en als operationele directeur bij Fortis Commercial Finance, Axa Bank, Infor , Dun & Bradstreet en uiteindelijk bij Sodexo.

In 2006 richtte hij samen met zijn partner NewTone op met als motto: “Use Talents, Drive Performance”.

Uit ervaring heeft hij geleerd dat weinigen hun talent optimaal gebruiken en dat veranderen van gedrag voor ieder van ons tijd en inspanning vraagt. Hij is ervan overtuigd dat door de focus te leggen op een progressiegerichte aanpak ieders talent meer aan bod komt.
Elke medewerker krijgt zo de kans beter in zijn kracht te leren staan waardoor zijn prestaties verbeteren. Dit heeft rechtstreeks invloed op eigen efficiëntie en dat van het bedrijf in zijn geheel.

Onze Visie

In elk bedrijf is er een menselijk vermogen aanwezig dat niet tot zijn recht komt en waardoor bedrijf en mensen zichzelf beperkingen opleggen. Ruimte geven aan elke medewerker om zijn eigen talent te ontwikkelen in het kader van het bedrijfsproject, opent mogelijkheden die het bedrijf een nieuwe impuls kan geven.

Onze Missie

Het motto van NewTone is “Use talents, drive Performance”. NewTone brengt het onaangeboord menselijk kapitaal tot uiting door de mens achter de functie te ontmoeten en de mogelijkheid te geven zijn weg te kiezen die naar zijn succes en naar het succes van het bedrijf leidt. Een nieuwe aanpak, anders denken dient verankerd te worden door individuele begeleiding en vergt een zekere tijd.

Onze Waarden

De dolfijnen symboliseren de waarden die eigen zijn aan NewTone. De dolfijn inspireert op een positieve manier. Dit is ook onze betrachting bij NewTone: uw bedrijf inspireren om positief te evolueren.


ONZE WAARDEN - ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE

Luisteren

We willen de constructieve eigenschappen en de creativiteit, die bij onze klanten leeft, stimuleren.
Dit is bij de dolfijn een natuurtalent.

Respect

De andere respecteren in zijn talent is onze prioriteit. De dolfijn gaat voor de overwinning, tenzij het ten koste van de ander is.

Presteren uit talent

Als de dolfijn het doel niet kan bereiken via de weg die hij eerst had gekozen, begint hij onmiddellijk naar andere mogelijkheden te zoeken en past hij zijn gedrag zodanig aan dat het hem lukt om terug te focussen op zijn doel. Bij NewTone helpen we u andere mogelijkheden te onderzoeken en begeleiden we u gedurende het gehele proces. Wij leggen de nadruk op processen die werken. En zoals de dolfijn doen we beroep op ieders talent, zonder het doel uit het oog te verliezen zodat u uw doelstellingen kan bereiken.

Team Spirit

De dolfijn leeft niet alleen. Bij NewTone zijn we er absoluut van overtuigd dat we niets kunnen bereiken zonder nauwe samenwerking. Een project kan alleen slagen als alle betrokkenen hand in hand werken en een gemeenschappelijk doel nastreven.