Coaching Excellence

Coaching Excellence heeft als doelstelling het “engagement” van medewerkers duurzaam te stimuleren. De doelgroep omvat alle managers verantwoordelijk voor een team.

Het niveau van “engagement” wordt meestal gemeten via een Employee – Net Promotor Score (E-NPS), Engagement Surveys en andere enquêtes.

Het streven naar een niveau van Coaching Excellence vraagt bij de meeste managers eerst een gedragsverandering bij henzelf. We bereiken dit via een traject “coach the manager-coach”.
De techniek die we hierbij gebruiken en aanreiken noemt: “Progress Focused Coaching Management”.


Het progressiegericht werken en coachen is gebaseerd op 3 peilers, in het kort:

 • Het progressiegerichte principe: iedereen heeft de capaciteiten, het potentieel om vooruit te gaan;
  Teresa Amabile & Steven Kramer “The Progress Principle”
 • De groeimindset: de overtuiging, dat groeien mogelijk is mits inspanning;
  Carol Dweck “Mindset : The New Psychology of Success”
 • De autonome motivatie: als je achter jouw keuze staat is de motivatie groter en duurzaam.
  Ed Deci & Richard Ryan “Self Determination Theory”

Onze methodologie is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van de auteurs : Coert Visser (“Progressiegericht werken”, “Kiezen voor Progressie”) en Gwenda Schlundt Bodien (“ Ontwikkel je Mindset”)

HET TRAJECT OMVAT 8 STAPPEN:

1

Intake met 2 managers om het taalgebruik, de eigenheden en de werking van uw bedrijf in de opleiding/workshop op te nemen

2

De opleiding neemt de vorm aan van een workshop waarbij vooral de focus ligt op case besprekingen en rollenspel aangepast aan uw bedrijf.

Volgende thema’s komen er aan bod:

 • het progressieprincipe, de groeimindset, de autonome motivatie;
 • het progressiegericht werken met het NewTone Performance Plan ®;
 • de 8 vaardigheden van de progressiegerichte manager;
 • het toepassen van het performance model: Field (gedrag) en Office (business) Coaching.

Tijdens deze opleiding-workshop ontdekken de deelnemers de materie en zien zij reeds een paar concrete toepassingsmogelijkheden, voor zichzelf en voor hun medewerkers.
Het is een onafwendbare aanzet,
de opvolging ervan is wel de sleutel om het duurzaam toe te passen. Gedragsverandering in coaching
vraagt inderdaad tijd en inspanning.

3

3 individuele coaching sessies on site (NTFS®)

De bedoeling hierbij is dat de deelnemers:

 • de opgedane materie tijdens de opleiding eerst op een eigen thema zouden toepassen;
 • zouden beleven wat een progressie- gerichte aanpak doet op hun eigen werking;
 • het werkdocument “NewTone Progress Plan® ” zelf zouden gebruiken en ook hierbij beleven wat het effect ervan is op hun eigen engagement. Dit werkdocument is de ideale output van iedere coachingsessie en verwoordt wat de manager wil bereiken, toepassen voor de volgende sessie;
 • zelf progressie zouden boeken in het toepassen van de techniek en er dus zin in zouden krijgen om ook toe te passen met hun medewerkers. (= autonome motivatie)
4

2 field coaching sessies on site (NTFS®) met een medewerkerEr is één sessie waarbij de coach de leiding neemt, de volgende waarbij de manager de leiding neemt. Het is een uniek leermoment voor de manager, de bedoeling hierbij is dat hij kan observeren hoe progressiegericht coachen werkt en effect heeft op de medewerker bijvoorbeeld in het kader van een proactief portefeuille beheer van klanten en prospecten. Voorafgaandelijk is er uiteraard een overleg tussen de manager en de coach om goed te bepalen wat de manager met de sessie wil bereiken. Daarna volgt een feedback moment.

5

3 individuele coaching sessies per telefoon (NTSL®)Met deze coaching sessies willen we de manager verder ondersteunen in het concreet toepassen van hun coachings met hun medewerkers. Het blijft een leerproces en hierbij is een regelmatig (confronterend) klankenbord een sleutel van duurzaamheid.

6

1 overdrachtsessie naar de n+1;Om de verankering van deze nieuwe aanpak te verzekeren voorzien we een overdrachtsessie naar de N+1 van de manager. Het is een normale coaching sessie (ter afronding van het traject) van de manager in aanwezigheid van zijn N+1. Op het einde van de sessie landen we op een NewTone Progress Plan ® zodat de N+1 dit verder kan opvolgen.

7

1 opvolgingsessie on site, 3 maanden na de overdracht; (NTFS®)
Deze opvolgingsessie heeft als doel om te luisteren hoe dat de manager het na een trimester heeft beleefd, wat de valkuilen geweest zijn en hoe hij verder opgevolgd wil worden.

8

Daarna voorzien we voor de managers een opvolging in de vorm van “coaching credits” (meestal 2 sessies per jaar, zonder verplichting) zodat zij nog steeds kunnen beroep doen op een begeleiding of een klankenbord om nog beter het progressiegericht werken duurzaam toe te passen.

LEERCURVE - NIVEAU VAN COACHING EXCELLENCE

Intake met 2 managers

1

Workshop Progress Focused Coaching Management

2

3 x Individuele coaching sessie

3

2 x Field coaching sessie

4

3 x individuele telefonische coaching sessie

5

Overdracht sessie naar N+1

6

Individuele opvolging sessie (m + 3)

7

2 x Coaching credits, Individuele coaching sessie

8